Кариери

Вече 30 години Химакс Фарма отбелязва естествен и устойчив растеж, който в голяма степен зависи от приноса на десетки професионалисти, отдадени на мисията на компанията да осигури на пациентите висококачествени и достъпни медикаменти.

В условията на иначе динамичната среда на фармацевтичната индустрия, компанията предлага дългосрочна организационна стабилност, като същевременно дава възможност за развитие и повишаване на уменията на новите таланти в сферата.

Поддържането на стандартите на добрата производствена практика и високото качество на крайната продукция играе ключова роля за имиджа на компанията на надежден партньор. А гарант за това през годините е високата експертиза на специалистите във всички нейни звена. Затова в своите визии за бъдещето, редом с инвестициите във високи технологии, компанията разчита и на своя най-ценен актив – служителите, с които споделя общата страст към науката за лекарствата.

Ако имате подходящо за позицията образование и опит, отношение към фармацията и грижата за здравето, както и енергията да се учите и занапред, ще се радваме да разгледаме Вашата кандидатура!

Свободна позиция

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ТЪРГОВСКИ ЕКИП

Месторабота: София

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ТЪРГОВСКИ ЕКИП

Район на управление: България

ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания. В продължение на почти 30 години сме доверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. Наша постоянна задача е да допринасяме за доброто здравословно състояние на хората, като им доставяме безопасни, клинично изпитани и ефективни лекарствени продукти, които са достъпни за всеки пациент. Ние гарантираме безопасността на пациентите по отношение на нашите продукти, като използваме модерни технологии и системи и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА

Управление на екипа от търговски представители в поверения му район с цел ефективно презентиране и изпълнение на плана за продажбите на продуктите на компанията.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Участва в изготвянето на годишен и месечен план за продажбите и в определянето на месечните активности на всеки продукт за неговия регион;
Определя тематиката, регулярността и критериите за изпълнение на заложените по план дневни визити на аптеки;
Контролира качеството на изпълнение на месечните активности по клиенти, плана за продажби и работата на търговските представители в поверения му район с цел реализиране на фирмената стратегия и плана за продажбите;
Изгражда и поддържа успешни взаимоотношения с ключовите клиенти (аптеки и дистрибутори) от национално и регионално значение;
Извършва регулярни ко-визити при аптеки с търговските представители на компанията, като ги атестира по утвърдена форма;
Изготвя месечен отчет и анализ на продажбите за поверения му регион, като мониторира пазара и неговите показатели;
Изготвя анализ на продажбите и представянето на търговските представители – оценка и препоръки;
Изнася презентации пред съответните специалисти (фармацевти, дилъри) и такива с цел вътрешнофирмени обучения и анализ;
Поддържа нивото си на компетентност по отношение на продуктите, които представя и постоянно осъвременява познанията си по отношение на конкурентните продукти и пазара като цяло;

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Образование и квалификация:
Висше икономическо или фармацевтично образование;
Опит на подобна позиция – минимум 2 години;
Писменото и говоримо владеене на английски език;
Отлична писмена култура и опит при работа с компютър ( Word, Excel, Power Point, Outlook, специфични програми за нуждите на компанията);

Изисквани умения:
Анализиране и планиране на пазара.
Търговски познания и умения.
Презентативни умения.
Лидерски умения.
Шофьорска книжка (без нарушения).

Персонални качества:
Мобилност; Комуникативност; Работа в екип; Убедителност при водене на разговори; Рационално мислене; Концептуално мислене.

Специални характеристики:
Добри познания в съответната терапевтична област за водене дискусия на високо професионално ниво.
Отлични умения за водене на търговски разговори с отделните групи клиенти, познаване особеностите на пазара, конкурентните предимства на продуктите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМПАНИЯТА

Присъединяване към екипа на успешно развиваща се фармацевтична компания;
Конкурентно възнаграждение и допълнително бонусиране, обвързано с постигнатите резултати;
Атрактивен социален пакет.

Ако проявявате интерес към позицията – кандидатствайте като изпратите автобиография с актуална снимка. Ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на посочените изисквания и одобрени по документи.

Подборът и интервютата ще спазят пълна конфиденциалност. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Свободна позиция

СПЕЦИАЛИСТ
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Месторабота: София

СПЕЦИАЛИСТ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания. В продължение на почти 30 години сме доверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. Наша постоянна задача е да допринасяме за доброто здравословно състояние на хората, като им доставяме безопасни, клинично изпитани и ефективни лекарствени продукти, които са достъпни за всеки пациент. Ние гарантираме безопасността на пациентите по отношение на нашите продукти, като използваме модерни технологии и системи и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА

Компанията разширява маркетинговата си дейност със създаването на поредица от нови собствени сайтове и за целта търси специалист по дигитален маркетинг за офиса си в гр. София, с който да допълни екипа си в Търговски отдел. Ключовата цел на позицията е успешното информационно и рекламно позициониране на продуктите на компанията в дигиталните канали (корпоративен и продуктови сайтове, страниците в Instagram и Facebook, Google Adds, Google Display, сайтове на аптеки и фармацевтични дистрибутори).

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • Планиране на годишна и месечна база на участията на компанията в различните дигитални формати според определения за целта бюджет;
  • Генериране на актуална информация за всички сайтове и страници в социални формати на компанията;
  • Художествено оформление и генериране на всички публикации ( дизайн+визия+текст);
  • Оформление, генериране и проследяване на рекламни активности (рекламни постове, анкети, игри и др);
  • Управление на акаунтите на компанията в социалните мрежи;
  • Изготвяне на отчети и анализи относно ефективността на проведените активности;
  • Координиране на дейността с други заинтересовани служители на компанията;

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Образование и квалификация:
Висше образование: икономика, маркетинг, реклама;
Опит в сферата на дигиталния маркетинг – минимум 1 година, като подобна позиция във
фармацевтичния сектор ще се счита за предимство;
Отлични умения за работа с MS пакет: Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
Добро познание и работа с платформите на различните маркетингови канали (Google Ads, Facebook Business, Youtube Ads. Instagram);
Познаване на програмите за визуална обработка – Photoshop, Illustrator и други;
SEO оптимизация;
Владеене на английски език;

Умения:
Креативност и творческо мислене;
Способност за анализиране на пазарни данни;
Умения за краткосрочно и дългосрочно планиране;

Персонални качества:
Висока степен на организираност и спазване на срокове;
Умения за работа в екип;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМПАНИЯТА

Присъединяване към екипа на успешно развиваща се фармацевтична компания;
Конкурентно възнаграждение;
Атрактивен социален пакет.

Ако проявявате интерес към позицията – кандидатствайте като изпратите автобиография с актуална снимка. Ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на посочените изисквания и одобрени по документи.

Подборът и интервютата ще спазят пълна конфиденциалност. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Кандидатствайте


    Химакс Фарма събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на вашата кандидатура и идентифицирането Ви.