Новини

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерстово на икономиката

„ХИМАКС ФАРМА“ ЕООД на 22.12.2020 г.подписа договор № BG16RFOP002-2.040-0579-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предметизпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на „Химакс Фарма“ ЕООД“.

Проектът е свързан със закупуването и въвеждането в експлоатация на: Мелница за прахообразни материали – 1 бр., Смесител за прахообразни материали – 1 бр., Автоматична линия за първична опаковка на прахове за перорални суспензии – 1 бр., Картонираща машина – 1бр., Сашет машина – 1 бр. и Автоматизирана система за измиване на инвентар – 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 2 402 026.40, от които 840 709.23лв. безвъзмездна финансова помощ (714 602.84лв. европейско и 126 106.39лв. национално съфинансиране) и 1 561 317.17 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на „Химакс Фарма“ ЕООД, чрез въвеждане на ново фармацевтично оборудване.

 

Специфични цели на проекта:

Разширяване на експортния капацитет на „ХимаксФарма“ ЕООД;

Подобряване на производствения капацитет на „ХимаксФарма“ ЕООД, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на Мелница за прахообразни материали – 1 бр., Смесител за прахообразни материали – 1 бр., Автоматична линия за първична опаковка на прахове за перорални суспензии – 1 бр., Картонираща машина – 1бр., Сашет машина – 1 бр. и Автоматизирана система за измиване на инвентар – 1 бр.;

 

Резултати:

Увеличаване на производствения капацитет в продуктови групи твърди дозирани лекарствени форми и прахообразни лекарствени продукти

Оптимизиране на производствения процес в производството на твърди дозирани лекарствени форми и прахообразни лекарствени продукти

Подобряване ефективността на производствения процес, поради оптимизиране на времето в производството на твърди дозирани лекарствени форми и прахообразни лекарствени продукти

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––-

Проект BG16RFOP002-2.040-0579-C01″Подобряване на производствения капацитет на „ХимаксФарма“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ХимаксФарма“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Още новини

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

На 11.05.2023г., „ХИМАКС ФАРМА“ ЕООД приключи изпълнението на дейностите по договор BG16RFOP002-6.002-0255-C02, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни...

Прочети още

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ХИМАКС ФАРМА ЕООД подписа договор BG16RFOP002-6.002-0862-C01 от 16.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”....

Прочети още

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерстово на икономиката

"ХИМАКС ФАРМА" ЕООД на 22.12.2020 г.подписа договор № BG16RFOP002-2.040-0579-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предметизпълнение на проект "Подобряване на производствения капацитет на "Химакс Фарма" ЕООД"....

Прочети още

Проект по процедура BG16RFOP002-2.077

Химакс Фарма ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0345-C01от 14.01.2021г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“....

Прочети още

ХИМАКС ФАРМА ЕООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000056 на стойност 20 000 лв

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии....

Прочети още

Конгрес по Спешна педиатрия, Wave Resort, гр. Поморие, 2019

Зетрум – новият детски антибиотик на Химакс Фарма бе представен като рационален избор в амбулаторната педиатрична практика на ежегодния конгрес по Спешна педиатрия в град Поморие. Доц. Рада Маркова от Първа Детска Консултативна Клиника презентира първите впечатления на лекрите от клиниката на база приложението на Зетрум при малките пациенти....

Прочети още

20ти Симпозиум по Урология и Ендоурология в Интерхотел Сандански, гр. Сандански, 2015

Създаден на натурална основа и с клинично доказани ползи за мъжкото здраве, новият препарат на Химакс Фарма - Простамат Протект Трио беше представен на юбилейния симпозиум по Урология и Ендоурология в град Сандански....

Прочети още

Интервю в Капитал на доц. инж. Димитър Сулев, основател на Химакс фарма

В началото на ноември "Капитал" представи класацията "Гепард - най-динамичните малки и средни компании в България"....

Прочети още

Номинация за Иновативна фирма за 2014 г.

Номинация за Иновативна фирма Българската фармацевтична компания "Химакс Фарма" ЕООД получи номинация за "Иновативна фирма" за 2014 г. на Българското патентно ведомство....

Прочети още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.