Производство на фармацевтични продукти

Компанията разработва и разполага със завършени формулировки на лекарства с рецепта, лекарства без лекарско предписание и хранителни добавки, които предлага с лицензионно споразумение или чрез възлагателно производство под външни брандове.

Следвайки световните фармацевтични тенденции , Химакс Фарма се стреми да вложи целия си научен и аналитичен потенциал в генерирането на лекарства с добавена стойност за пациента и редица конкурентни предимства: по-добри фармакокинетични параметри и по-добър комплайънс.

Защо да се доверите на Химакс Фарма за ваш партньор в производствените процеси:

  • Богато продуктово портфолио с доказани на международния пазар формулировки на лекарства и хранителни добавки, някои от които защитени с патенти и полезни модели.
  • Сертифицирана продукция според всички европейски стандарти.
    Осигуряване и контрол на качеството с прецизен подбор на доставчици на суровини и проследяване на качеството на продукцията на всички нива.
  • Модерна производствена база, сертифицирана по cGMP, с висок производствен капацитет. Собствените мощности на компанията гарантират безотказно и навременно изпълнение на договорените обеми от продукция.

Производствени мощности, които покриват следните лекарствени форми:

Таблети

Филмирани таблети

Капсули

Прахове

Сиропи

Суспензии

Лечебни шампоани

Перорални капки

Търговия с фармацевтични продукти и вещества

За разпространение на продуктите си, компанията си партнира с голяма част от фармацевтичните дистрибутори в страната и други, с които има установени дългогодишни взаимоотношения.
Благодарение на развитата дистрибуторска мрежа на нашите партньори, фармацевтичните ни продукти достигат ежедневно до аптеките и болниците в страната.

Разбери още