Търговия с фармацевтични продукти и вещества

Благодарение на добре развитата дистрибуторска мрежа на своите партньори, фармацевтичните продукти на компанията достигат ежедневно до аптеките и болниците в страната. Химакс Фарма доставя и разнообразно портфолио от активни вещества, необходими за изготвянето на екстемпорални лекарства в аптеките, както и за производствени цели във фармацевтичната, химична и козметична индустрия.

Всяка доставка на Химакс Фарма е придружена от необходимите за продукцията аналитични сертификати, изведени от лабораториите на компанията. Така се гарантира съответствието на продуктите с всички стандарти във фармацевтичната индустрия.

За разпространение на продуктите си, компанията си партнира с голяма част от фармацевтичните дистрибутори в страната:

  • За да бъдете наш дистрибутор е необходимо да разполагате с лиценз за търговия с лекарства.
  • За да получите ценова оферта, моля изпратете запитване: salesbg@chemaxpharma.com
  • За пълния списък с продукти:

Всички продукти

Разработка на фармацевтични продукти

Химакс Фарма предлага персонализиран подход спрямо позиционирането и целите, които са поставени към продуктовия профил.
Повече от 20 научни работници се грижат продуктите, които бихме произвели за вас, да отговарят на заложените стандарти за качество, изпитване и регулаторни изисквания на съответната държава.

Разбери още