Careers

For the past 30 years, Chemax Pharma has experienced natural and sustained growth that has been largely dependent on the contributions of dozens of professionals dedicated to the company’s mission of providing patients with high quality, affordable medicines.

In the dynamic environment of the pharmaceutical industry, the company offers long-term organizational stability while providing the opportunity to develop and upskill new talent in the field.

Maintaining the standards of good manufacturing practice and high quality of finished products plays a key role in the company’s image as a reliable partner. And the guarantor of this over the years is the high expertise of the specialists in all its units. Therefore, in its visions for the future, alongside investments in high technology, the company also relies on its most valuable asset – its employees, with whom it shares a common passion for drug science.

If you have the right education and experience for the position, an attitude towards pharmacy and healthcare, and the energy to continue learning, we would be happy to consider your application. Thank you for your interest in employment opportunities with Chemax Pharma!

Свободна позиция

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ТЪРГОВСКИ ЕКИП

Месторабота: София

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ТЪРГОВСКИ ЕКИП

Район на управление: България

ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания. В продължение на почти 30 години сме доверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. Наша постоянна задача е да допринасяме за доброто здравословно състояние на хората, като им доставяме безопасни, клинично изпитани и ефективни лекарствени продукти, които са достъпни за всеки пациент. Ние гарантираме безопасността на пациентите по отношение на нашите продукти, като използваме модерни технологии и системи и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА

Управление на екипа от търговски представители в поверения му район с цел ефективно презентиране и изпълнение на плана за продажбите на продуктите на компанията.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Участва в изготвянето на годишен и месечен план за продажбите и в определянето на месечните активности на всеки продукт за неговия регион;
Определя тематиката, регулярността и критериите за изпълнение на заложените по план дневни визити на аптеки;
Контролира качеството на изпълнение на месечните активности по клиенти, плана за продажби и работата на търговските представители в поверения му район с цел реализиране на фирмената стратегия и плана за продажбите;
Изгражда и поддържа успешни взаимоотношения с ключовите клиенти (аптеки и дистрибутори) от национално и регионално значение;
Извършва регулярни ко-визити при аптеки с търговските представители на компанията, като ги атестира по утвърдена форма;
Изготвя месечен отчет и анализ на продажбите за поверения му регион, като мониторира пазара и неговите показатели;
Изготвя анализ на продажбите и представянето на търговските представители – оценка и препоръки;
Изнася презентации пред съответните специалисти (фармацевти, дилъри) и такива с цел вътрешнофирмени обучения и анализ;
Поддържа нивото си на компетентност по отношение на продуктите, които представя и постоянно осъвременява познанията си по отношение на конкурентните продукти и пазара като цяло;

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Образование и квалификация:
Висше икономическо или фармацевтично образование;
Опит на подобна позиция – минимум 2 години;
Писменото и говоримо владеене на английски език;
Отлична писмена култура и опит при работа с компютър ( Word, Excel, Power Point, Outlook, специфични програми за нуждите на компанията);

Изисквани умения:
Анализиране и планиране на пазара.
Търговски познания и умения.
Презентативни умения.
Лидерски умения.
Шофьорска книжка (без нарушения).

Персонални качества:
Мобилност; Комуникативност; Работа в екип; Убедителност при водене на разговори; Рационално мислене; Концептуално мислене.

Специални характеристики:
Добри познания в съответната терапевтична област за водене дискусия на високо професионално ниво.
Отлични умения за водене на търговски разговори с отделните групи клиенти, познаване особеностите на пазара, конкурентните предимства на продуктите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМПАНИЯТА

Присъединяване към екипа на успешно развиваща се фармацевтична компания;
Конкурентно възнаграждение и допълнително бонусиране, обвързано с постигнатите резултати;
Атрактивен социален пакет.

Ако проявявате интерес към позицията – кандидатствайте като изпратите автобиография с актуална снимка. Ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на посочените изисквания и одобрени по документи.

Подборът и интервютата ще спазят пълна конфиденциалност. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Свободна позиция

СПЕЦИАЛИСТ
ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Месторабота: София

СПЕЦИАЛИСТ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания. В продължение на почти 30 години сме доверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. Наша постоянна задача е да допринасяме за доброто здравословно състояние на хората, като им доставяме безопасни, клинично изпитани и ефективни лекарствени продукти, които са достъпни за всеки пациент. Ние гарантираме безопасността на пациентите по отношение на нашите продукти, като използваме модерни технологии и системи и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА

Компанията разширява маркетинговата си дейност със създаването на поредица от нови собствени сайтове и за целта търси специалист по дигитален маркетинг за офиса си в гр. София, с който да допълни екипа си в Търговски отдел. Ключовата цел на позицията е успешното информационно и рекламно позициониране на продуктите на компанията в дигиталните канали (корпоративен и продуктови сайтове, страниците в Instagram и Facebook, Google Adds, Google Display, сайтове на аптеки и фармацевтични дистрибутори).

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • Планиране на годишна и месечна база на участията на компанията в различните дигитални формати според определения за целта бюджет;
  • Генериране на актуална информация за всички сайтове и страници в социални формати на компанията;
  • Художествено оформление и генериране на всички публикации ( дизайн+визия+текст);
  • Оформление, генериране и проследяване на рекламни активности (рекламни постове, анкети, игри и др);
  • Управление на акаунтите на компанията в социалните мрежи;
  • Изготвяне на отчети и анализи относно ефективността на проведените активности;
  • Координиране на дейността с други заинтересовани служители на компанията;

ИЗИСКВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Образование и квалификация:
Висше образование: икономика, маркетинг, реклама;
Опит в сферата на дигиталния маркетинг – минимум 1 година, като подобна позиция във
фармацевтичния сектор ще се счита за предимство;
Отлични умения за работа с MS пакет: Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
Добро познание и работа с платформите на различните маркетингови канали (Google Ads, Facebook Business, Youtube Ads. Instagram);
Познаване на програмите за визуална обработка – Photoshop, Illustrator и други;
SEO оптимизация;
Владеене на английски език;

Умения:
Креативност и творческо мислене;
Способност за анализиране на пазарни данни;
Умения за краткосрочно и дългосрочно планиране;

Персонални качества:
Висока степен на организираност и спазване на срокове;
Умения за работа в екип;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМПАНИЯТА

Присъединяване към екипа на успешно развиваща се фармацевтична компания;
Конкурентно възнаграждение;
Атрактивен социален пакет.

Ако проявявате интерес към позицията – кандидатствайте като изпратите автобиография с актуална снимка. Ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на посочените изисквания и одобрени по документи.

Подборът и интервютата ще спазят пълна конфиденциалност. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Кандидатствайте


    Chemax Pharma collects and processes your personal data (Names, e-mail address and other data, depending on the information entered) provided through this form, in order to administer your application and identify you.